Äúðâåíà ðàìêà çà äåêîðàöèè Êðúãëà 11 ñì. Уголеми

Дървена рамка за декорации Кръгла 11 см.

233058

Нов продукт

Дървена рамка за декориране с размер 110 мм /110 мм / 2 мм. Тази декоративни основи можете да оцветите и декорирате по най-разнообразни начини и са ценни с това, че собственоръчно ще подготвите украсата им. Можете да използвате акрилни бои, темперни бои и много други видове материали и декорации.

3,90 лв